Sympati

Sympati är ett dagcenter i Jakobstad för personer med psykisk ohälsa.

Vi erbjuder dej

  • stöd och aktivitet utanför hemmet
  • gemenskap
  • trygghet och samhörighet i vardagen
  • medverkan utgående från din egen kapacitet
  • hembesök

Avgifter

Deltagandet är avgiftsfritt, men du betalar en liten avgift för kaffe och lunch.

  • Klientavgifter

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 24.05.2018