Hvc:s psykteam

Hvc:s psykteam finns till för dig som har lindriga eller medelsvåra depressions-/utmattningssymptom, ångest/panikångest, eller om du behöver hjälp i en svår livssituation/kris.

Psykteamet består av en psykiatrisk sjukskötare och tre psykologer. Psykiatriska sjukskötaren finns på Malmska hvc-mottagning och psykologerna vid psykologmottagningen på Storgatan samt vid Nykarleby välfärdscentral.

På mottagningen får du information om symptom och hur du hanterar dem. Du får också hjälp med att kartlägga din livssituation, att fundera kring orsaker till dina symptom och att hitta nya lösningar. Du får stödsamtal för att klara av och lindra dina symptom. Du får hjälp att hitta dina resurser för att kunna ändra din livssituation.

För att komma till hvc:s psykteam kontaktar du någon i teamet, ingen remiss krävs. Ifall din arbetsplats har arbetshälsovård ska du i första hand kontakta dem, även då du behöver sjukskrivning. Hvc:s psykteam jobbar med korta vårdkontakter, som oftast består av 1 - 5 besök.

Öppethållningstiderna är måndag till fredag kl. 8 - 16

Dina besök hos hvc:s psykteam är avgiftsfria.

Blanketter

Länkar

Läs mera

Senast uppdaterad 15.11.2021