Psykiatrisk dagavdelning

Enheten har flyttat till Solkulla, Solkullavägen 65 p.g.a. renovering av tidigare utrymmen. 

Psykiatriks vård

Den psykiatriska dagavdelningen erbjuder hjälp då det psykiska måendet är nedsatt så mycket att funktionsförmågan försämrats och vardagsrutiner inte fungerar.

Dagavdelningen vänder sig till patienter som är i behov av en tätare och mer intensiv kontakt, men ändå inte behöver psykiatrisk heldygnsvård.

Dagavdelningen ger psykiatrisk vård samt deltar vid behov i bedömning av arbetsförmåga och kartläggning av neuropsykiatrisk problematik. Målet är att stödja patienters egenvårdsförmåga och höja funktionsförmågan, för att kunna återgå till studier, arbetsliv, hobbyn osv.

En tids vistelse på dagavdelningen ger struktur och tid för återhämtning, som behövs vid psykisk ohälsa. Vårdperioderna är 2-8 veckor.

Personal

På dagavdelningen jobbar personal med specialkunskap i psykiatrisk vård. Det mångprofessionella teamet består av:

  • psykiatriska sjukskötare
  • psykiater
  • socialarbetare
  • vid behov psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut

Vård

Vården börjar med en bedömning och mynnar ut i en vårdplan. Vårdperioden innehåller gruppaktiviteter, individuella samtal och hembesök. Egenvårdaren finns nära patienten under hela vårdperioden. Möjligheter till psykiaterkontakt finns en gång i veckan. För att komma till dagavdelningen behövs rekommendation eller remiss.

Senast uppdaterad 11.01.2021