Psykiatrisk vuxenmottagning

Vuxenmottagningen vid mentalvårdsbyrån erbjuder hjälp i krissituationer och psykiatrisk specialsjukvård för Jakobstads, Larsmos, Pedersöres och Nykarlebys befolkning som är över 18 år.

I Nykarleby finns en sidomottagning, där en psykiatrisk sjukskötare arbetar vid Nykarleby välfärdscentral. 

Verksamhet

Det mångprofessionella arbetsteamet består av läkare, psykiatriska sjukskötare, psykologer och socialarbetare som står till tjänst med:

 • samtal och krishjälp
 • psykoterapeutisk vård
 • arbetskapacitetsutredningar
 • förebyggande vård och rehabilitering
 • konsultationer
 • gruppterapi (panikgrupper och depressionsgrupper)

Vårdmetoderna riktas till enstaka personer, familjer och grupper.

Hur man söker vård

Man kan kontakta vuxenmottagningen med eller utan läkarremiss genom att kontakta tfn (06) 786 2355 under telefontiden kl. 8 - 12 varje vardag.

Vid vuxenmottagningen jourar en sjukskötare dagligen måndag - fredag kl. 9 - 15, vilket möjliggör snabb kontakt och/eller koordinering av vården. Ingen läkarjour.

Dejourerande sjukskötare endast akuta fall och nya patienter!
 • Till jouren kan man söka sig vid svåra psykiska krissituationer.
 • Före man kommer till jouren bör man per telefon kontakta tfn (06) 786 1720.
 • Kvällstid och under veckoslut görs jourmässiga kontakter via hälsovårdscentralen.

Till vård kan man söka sig p.g.a. följande exempel

 • svår psykisk krissituation
 • depression
 • självdestruktivt beteende
 • psykotiska symptom
 • eftervård efter avdelningsvistelse

Avgifter

 • Besök på vuxenmottagningen är avgiftsfria
 • En avgift uppbärs på 50,80 euro för en icke annullerad polikliniktid.

Länkar

Senast uppdaterad 11.01.2021