Servicehandledning

Servicehandledaren hjälper dej att hitta personlig service som behövs och är lämplig i din situation.

Av servicehandledaren får du information, rådgivning, handledning samt koordinering av dina ärenden gällande socialvård, hälso- och sjukvård samt boenden.

Vid utskrivning från sjukhus kan servicehandledaren också koordinera din fortsatta vård.

Länkar

Senast uppdaterad 17.09.2020