Cancerskötare

Coronavirus

Cancerskötaren finns till för dig som har cancer samt för dina anhöriga. Cancerskötaren fungerar också som en länk mellan dig, dina anhöriga, vårdpersonal samt mellan olika sjukhus och hälsovårdscentraler.

Cancerskötaren hjälper dig och din familj att bearbeta den kris, som uppstår i samband med ett cancerbesked och under därpå följande behandlingar. Du får råd, information och vägledning bl.a. vid olika behandlingar och i smärtproblematik. Cancerskötaren stöder dig och dina anhöriga under behandlingstiden både på sjukhuset och i hemmet.

Då du har fått din cancerdiagnos kan du, dina anhöriga eller vårdpersonal kontakta cancerskötaren per telefon för att skapa kontakt. Cancerskötaren har mottagning på sjukhuset, men besöker också sjukhusavdelningar, gör hembesök v.b, ger telefonrådgivning, förmedlar stödpersoner och rehabiliteringskurser samt ordnar samtalsgrupper.

Palliativa polikliniken och palliativa sjukskötaren kopplas in om vården övergår i symptomlindring. Då det behövs kan vi ordna smärtlindring med smärtpump. Du och dina anhöriga väljer själva var en eventuell vård i livets slutskede sker; i hemmet eller på avdelning.

Vi strävar till att ge vården i hemmet och som öppenvård så lång det är möjligt. 

Anhörigas insats i vården är en resurs och uppskattas.

Dina besök och kontakter till cancerskötaren är avgiftsfria.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Österbottens Cancerförening r.f./Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket

Senast uppdaterad 26.10.2021