Hygienskötare

Coronavirus

Hygienskötare och kontaktperson för smittsamma sjukdomar

Hygienskötaren arbetar som sakkunnig i uppgifter som berör vårdhygien och smittsamma sjukdomar. Till hygienskötarens arbetsfält hör hela Social- och hälsovårdsverkets område. Hygienskötarens arbete utgör del av kvalitetssäkerhetsarbetet för att främja patient/klientsäkerheten och personalens arbetssäkerhet. Hygienskötaren samarbetar med ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar och sjukvårdsdistriktets infektionsteam. Hygienskötaren fungerar även som kontaktperson för smittsamma sjukdomar.

Hygienskötaren arbetar för en god vårdhygien på vårdenheter. Till hygienskötarens uppgifter hör uppföljning, bekämpning och förebyggande av vårdrelaterade infektioner och smittsamma sjukdomar. Hygienskötaren utarbetar hygienanvisningar, följer upp, handleder och ordnar utbildning i fråga om verksamhetsmetoder i anslutning till vårdhygien och förebyggande av smittsamma sjukdomar i samarbete med olika yrkesgrupper och enheter. I egenskap av kontaktperson för smittsamma sjukdomar fungerar hygienskötaren även som sakkunnig i hygienfrågor och i bekämpning av smittsamma sjukdomar i samhället (dagvård, skolor).

Senast uppdaterad 17.09.2020