Handhygien

Världshälsoorganisationens (WHO) kampanj SAVE LIVES: Clean Your Hands

Internationell handhygiendag

Den internationella handhygiendagen ordnas varje år den 5.e maj. Kampanjens syfte är att lyfta fram handhygienens betydelse i vården för att förebygga vårdrelaterade infektioner och främja patientsäkerheten.

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner förekommer på sjukhus och vårdinrättningar över hela världen, både i fattiga och i rika länder. Många människor drabbas årligen av infektioner, som uppkommer i samband med vård. Patienter får livslånga men och till och med dör till följd av en vårdrelaterad infektion.

Bild av hand

Naturligtvis vill vi förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner
- alla patienter har rätt att bli vårdade med rena händer

God handhygien

Rena händer är en viktig grund för att förebygga vårdrelaterade infektioner och spridning av smittsamma sjukdomar - en betydande länk till att öka patientsäkerheten.

Bild av handtvätt

Genom god handhygien kan vi förhindra  att bakterier och virus förs vidare via händer eller omgivning från ställe till ställe, från en patient till en annan. Förutsättning för att kunna utföra en god handhygien är en osmyckad hand – det betyder att personalen inte använder ringar, armband, klockor eller konstgjorda naglar.

Genom handtvätt och användning av handdesinfektionsmedel i rätt situation och med rätt teknik kan vi effektivt bryta smittvägar, minska risk för smittspridning och förebyggavårdrelaterade infektioner.

God handhygien gäller för alla. Inom vården förebyggs infektioner effektivast genom att vi alla tillsammans - personal, patienter, anhöriga, besökare - iakttar god handhygien.

WHO - 5 minnesregler för god handhygien

Bild av WHO:s minnesregler för handtvätt

Desinficera dina händer:

  1. Före patientkontakt
  2. Före aseptiska åtgärder
  3. Efter sekretkontakt
  4. Efter patientkontakt
  5. Efter beröring av patientens omgivning, vårdtillbehör

Läs mera

Senast uppdaterad 25.02.2021