Handhygien

Den internationella handhygiendagen firas i maj

Den internationella handhygiendagen firas varje år den 5 maj. Syftet med kampanjen är att påminna om vikten av handhygien. Med god handhygien förebygger man spridningen av olika sjukdomar, infektioner och virus. Handhygienen är speciellt viktig vid hälso- och sjukvårdens enheter.

Det är viktigt att förebygga vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner förekommer på sjukhus och vårdinrättningar över hela världen, både i fattiga och i rika länder. Många människor drabbas årligen av infektioner, som uppkommer i samband med vård. Infektionerna kan orsaka allvarliga men och till och med död. Dessa infektioner kan förebyggas genom god handhygien.

Alla patienter har rätt att bli vårdade av personer med rena händer. Du sörjer väl själv också för god handhygien då du uträttar ärenden vid hälso- och sjukvårdens och socialvårdens verksamhetspunkter?

God handhygien är enkelt

Rena händer är en viktig grund för att förebygga infektioner och spridning av smittsamma sjukdomar samt för att förebygga både patient- och klientsäkerheten.

Genom god handhygien kan vi förhindra att bakterier och virus förs vidare via händer eller omgivning från ställe till ställe eller från människa till människa.

Genom att tvätta händerna och använda handdesinfektionsmedel kan vi effektivt bryta smittvägar och minska smittspridning.

God handhygien hör till alla. Inom social- och hälsovården förebyggs infektioner effektivast genom att vi alla tillsammans – personal, patienter, anhöriga, besökare – iakttar god handhygien.

Minnesregler för handhygien

Tvätta alltid händerna

 • när du kommer in efter att ha varit utomhus
 • före matlagning och innan du äter
 • efter toalettbesök eller blöjbyten
 • efter att du snutit dig, hostat eller nyst
 • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person.

Vidrör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte just har tvättat dina händer.

Då du tvättar händerna:

 1. Skölj händerna med rikligt med vatten.
 2. Ta tvål och gnugga händerna mot varandra.
 3. Gnugga också handryggarna, tummarna och mellan fingrarna.
 4. Fläta ihop fingrarna och gnugga.
 5. Skölj händerna med rikligt med vatten.
 6. Torka händerna noggrant.
 7. Stäng kranen med en pappershandduk.

Mera information

Senast uppdaterad 29.04.2021