IBD-skötare

Coronavirus

IBD-skötaren finns till för dig som har en inflammatorisk tarmsjukdom. Ordet IBD kommer från engelskans Inflammatory Bowel Disease, som på svenska betyder inflammatorisk tarmsjukdom dvs. Mb Crohn och colitis ulcerosa.

Då du har fått din diagnos kopplas IBD-skötaren in varefter du kallas till ett första kontrollbesök.

På IBD-skötarmottagningen ger sjukskötaren information och råd om din sjukdom, dess karaktär, behandling, kost och eventuella medicinbiverkningar mm. IBD-skötaren har hand om dina blodprovskontroller, så kallade trygghetsprover, då du använder medicin som kräver uppföljning.

Kontakta gärna själv då du har frågor om din sjukdom eller medicinering. Det är viktigt att du också kontaktar om du börjar må sämre.

IBD-skötaren har mottagning en dag per vecka och telefontid tisdagar kl. 8 - 9 och kl. 14 - 15.

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök hos IBD-skötaren. Dina trygghetsprov är avgiftsfria.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020