INR-skötare

Coronavirus

Ifall du har ökad risk för blodpropp ordinerar läkaren Marevan® för att minska blodets förmåga att levra sig. Därefter behöver du gå på regelbundna INR-kontroller (blodprov) för att följa med medicinens inverkan. Utgående från INR-värdet ordinerar INR-skötarna din Marevan-dos och håller kontakt till dig enligt överenskommelse.

Du kan kontrollera ditt INR-värde hos oss också då du kommer från en ort utanför vårt samarbetsområde. Du ska då ta med dig en vårdplan från din hälsovårdscentral. Ifall du kommer från ett annat land ska du ta med dig ditt europeiska sjukvårdskort eller ditt pass.

För att själv ordinera din Marevan-dos utgående från ditt INR-värde behöver du handledning och får då ett s.k. Marevan-körkort. Kontakta oss ifall du är intresserad av detta.

Dina INR-skötare finns på Malmska hvc-mottagning eller Nykarleby hvc-mottagning. Du når oss på telefonnummer (06) 786 1342 eller Nykarleby tfn (06) 786 2701, måndag - torsdag kl. 10 - 16 och fredagar kl. 10 - 14. Du kan också fråga efter oss vid en informationsdisk.

Broschyr

Avgifter

För ditt första besök i anslutning till Marevan®-vården fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa. I övrigt är INR-skötarens ordinationer avgiftsfria.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 03.11.2020