Livsstilsrådgivning

Du kommer till livsstilsrådgivningen efter att en läkare eller annan vårdpersonal rekommenderat ett besök. Därefter kallar vi dig per brev.

Tillsammans diskuterar vi egenvård och livsstil samt gör upp en hälso- och vårdplan.

Du som har ökade riskfaktorer

Livsstilsrådgivningen är till för dig som behöver stöd för att förändra din livsstil t.ex. kost- och motionsförändringar. Livsstilsrådgivningen stöder dig också vid viktkontroller, rökavvänjning och hantering av stress.

Hjärtpatienter

Du kallas också på besök till livsstilsrådgivningen om du nyligen blivit ballongutvidgad eller har flera riskfaktorer för hjärtsjukdom och läkaren bedömer att det krävs en mera intensiv uppföljning. Riskfaktorerna kan t.ex. vara högt blodtryck, höga kolesterolvärden, rökning, stress eller viktproblem.

Arbetslösa

Du som är arbetslös/långtidsarbetslös kallas till hälsogranskning hos en hälsovårdare. Du har laglig rätt till hälsogranskningen, men den är frivillig.

Hälsovårdaren får uppgifter från arbetskraftsbyrån/Intro och kallar dig därefter till mottagningen.

Vid hälsorådgivningen gör vi tillsammans en kartläggning av hälsotillståndet och levnadsvanor. Vi tar fasta på dina egna resurser och livskvalitet och ger stöd samt handledning.

Hälsorådgivning för äldre

Hälsorådgivningen vill också främja äldre personers välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Hälsoundersökningen riktar vi till dig som är 70 år, som bor hemma och inte har en vård- och serviceplan. Vi sänder en inbjudan.

Vid hälsorådgivningen gör vi tillsammans en kartläggning av hälsotillståndet, funktionsförmågan, och levnadsvanor. Blodprov och balanstest ingår i kartläggningen. Vi tar fasta på dina egna resurser och livskvalitet och ger stöd samt handledning. Hälsorådgivning för äldre gör vi i alla kommuner i vårt samarbetsområde.

Mottagningsplats

Livsstilsrådgivningen sker främst på Malmska eller Nykarleby hvc-mottagningar. Platsen framgår i kallelsen.

Ändring av tidsbokning

Ifall tiden inte passar och du behöver ändra den kan du kontakta telefonrådgivningen måndagar - fredagar, tfn (06) 786 1333 (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre) eller (06) 786 2701 (Nykarleby).

Avgifter

För dina besök hos hjärtskötaren samt för dina besök i samband med kronisk sjukdom där vårdplan uppgörs eller för uppföljningsbesök enligt vårdplan fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa. Långtidsarbetslösas hälsogranskningar och hälsorådgivning för äldre är avgiftsfria.

Broschyrer

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 20.04.2018