Livsstilsrådgivning

Coronavirus

Du kommer till livsstilsrådgivningen efter att en läkare eller annan vårdpersonal rekommenderat ett besök. Därefter kallar vi dig per brev.

Tillsammans diskuterar vi egenvård och livsstil samt gör upp en hälso- och vårdplan.

Du som har ökade riskfaktorer

Livsstilsrådgivningen är till för dig som behöver stöd för att förändra din livsstil t.ex. kost- och motionsförändringar. Livsstilsrådgivningen stöder dig också vid viktkontroller, rökavvänjning och hantering av stress.

Hjärtpatienter

Du kallas också på besök till livsstilsrådgivningen om du nyligen blivit ballongutvidgad eller har flera riskfaktorer för hjärtsjukdom och läkaren bedömer att det krävs en mera intensiv uppföljning. Riskfaktorerna kan t.ex. vara högt blodtryck, höga kolesterolvärden, rökning, stress eller viktproblem.

Arbetslösa

Du som är arbetslös/långtidsarbetslös kallas till hälsogranskning hos en hälsovårdare. Du har laglig rätt till hälsogranskningen, men den är frivillig.

Hälsovårdaren får uppgifter från arbetskraftsbyrån/Intro och kallar dig därefter till mottagningen.

Vid hälsorådgivningen gör vi tillsammans en kartläggning av hälsotillståndet och levnadsvanor. Vi tar fasta på dina egna resurser och livskvalitet och ger stöd samt handledning.

Hälsorådgivning för närståendevårdare

Som närståendevårdare har du rätt till ett hälsorådgivningsbesök. Besöket ska stöda dig i din roll som närståendevårdare. Vi kartlägger din funktionsförmåga, ditt hälsotillstånd och dina levnadsvanor. Vi tar fasta på dina resurser och livskvalitet samt ger stöd och handledning. Som närståendevårdare kan du kontakta hälsovårdaren för att beställa tid efter att du har fått information av din servicehandledare. Hälsorådgivning för närståendevårdare ger vi i alla kommuner i vårt samarbetsområde. Hälsorådgivningen är avgiftsfri. 

Du kan läsa mera om närståendevård på deras webbsidor

Mottagningsplats

Livsstilsrådgivningen sker främst på Malmska hvc-mottagning eller vid Nykarleby välfärdscentral. Platsen framgår i kallelsen.

Ändring av tidsbokning

Ifall tiden inte passar och du behöver ändra den kan du kontakta telefonrådgivningen måndagar - fredagar, tfn (06) 786 1333 (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre) eller (06) 786 2701 (Nykarleby).

Avgifter

Broschyrer

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 03.11.2020