Reumamottagning/-poliklinik

Coronavirus

Reumamottagningen/-polikliniken finns till för dig som redan har en reumadiagnos eller har en misstanke om reuma.

Reumamottagningen/-polikliniken är en tidsbeställningsmottagning. Till reumaskötaren beställer du tid via reumaskötarnas telefontider. Till reumatologen behöver du remiss. 

Reumaskötaren

Reumaskötaren är insatt i reumatiska sjukdomar och dess läkemedelsbehandling och fungerar som kontaktperson i ditt vårdteam. Reumaskötaren jobbar tillsammans med reumatologen och deltar också i det multiprofessionella vårdteam, som ansvarar för behandlingen av din reumasjukdom.

Reumaskötaren ger dig handledning och råd om din reumasjukdom, läkemedelsbehandling, levnadsvanor, egenvård och egen uppföljning av sjukdomen. Reumaskötaren ansvarar för telefonrådgivning dit du bl.a kan meddela om förändringar i  ditt tillstånd, begära blodprovssvar eller få information om läkemedelsbehandling. Du kan v.b. lämna ringbud via telefonrådgivningen. Reumaskötaren har mottagning med bl.a inlärning gällande injektionsteknik för reumamediciner.

Reumaskötarna har mottagning på sjukhusets våning 4. 

Reumateam

Reumateamet består av reumaskötare, reumatolog, allmänmedicinsk läkare, ergoterapeut, fysioterapeut och avdelningssekreterare. Dessutom samarbetar vi med näringsterapeut och socialarbetare.

Välkommen!

Avgifter

För dina besök hos reumaskötaren fakturerar vi en besöksavgift enligt gällande taxa. För läkarbesöken fakturerar vi en besöks- eller poliklinikavgift.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 19.02.2021