Reumamottagning/-poliklinik

Coronavirus

Reumamottagningen/-polikliniken finns till för dig som redan har en reumadiagnos eller har en misstanke om reuma.

På reumamottagningen/-polikliniken får du rådgivning om din sjukdom. Du får lära dig injektionsteknik och vi följer upp medicinering och sjukdomsförlopp. Du får livsstilsrådgivning och information om rehabiliteringsmöjligheter. Vi samarbetar med fysio-, ergo-, och näringsterapeut samt socialarbetare.

Reumamottagningen/-polikliniken är en tidsbeställningsmottagning dit du beställer tid via telefonrådgivningen, tfn (06) 786 1333. Du kan också kontakta oss på vår telefontid. Våra kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Eventuella undersökningsresultat får du via telefonrådgivningen eller via Mina Kanta -sidor.

Vi har ett reumateam som består av reumaskötare, reumatolog och en läkare inom allmänmedicin. Till reumatologen krävs läkarremiss.

Reumaskötarna har mottagning måndag, torsdag och fredag och vi finns på våning 4.

Välkommen till oss!

Avgifter

För dina besök hos reumaskötaren fakturerar vi en besöksavgift enligt gällande taxa. För läkarbesöken fakturerar vi en besöks- eller poliklinikavgift.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 26.03.2020