Toivo-teamet

Coronavirus

Toivo-teamet hjälper dig som har risk att få en bestående kronisk smärta.

Smärtan kan vara komplicerad och begränsa ditt liv. Utöver den kroppsliga symptomen är smärtan ändå ofta kopplad till andra faktorer.

Med hjälp av blanketten Lintons frågeformulär fångar vi upp dig som ligger i riskzonen. Ifall du får över 50 poäng erbjuder vi hjälp av Toivo-teamet. Du får fylla i frågeformuläret hos fysioterapeuten, men också vid behov hos läkare och övrig vårdpersonal.

Ett team på hälsovårdscentralen bestående av 1 - 2 läkare, 2 fysioterapeuter och 2 sjukskötare gör en handlingsplan. Vanligen krävs också bedömning och besök till eller kontakt med andra sakkunniga. Kan t.ex. vara fysiater, socialarbetare, TE-byrån, psykolog, mentalvård eller beroendeklinik. Dessa tas vid behov med i teamet. Dessutom har vi nära samarbete med smärtrehabiliteringen.

Då utredningarna är klara ordnar vi ett möte där vi tillsammans med dig kommer överens om åtgärder för både dig och teamet för att nå målsättningarna.

Vi skriver in målsättningar och åtgärder i vårdplanen, som du får en kopia av. Kontaktpersonen, t.ex. koordinerande sjukskötare håller kontakt med dig under processen tills vi avslutar uppföljningen.

Broschyrer

Avgifter

Vi fakturerar enligt gällande taxa.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 10.05.2022