Uroterapeut

Coronavirus

Uroterapeuten finns till för dig som behöver vård, handledning och hjälp med urologiska hälsoproblem (bl.a. urinläckage, urinstopp). Av uroterapeuten kan du få informationsmaterial och vårdrekommendationer. Uroterapeuten fungerar också som kontaktperson mellan primärhälsovården, specialsjukvården och dig som patient och dina anhöriga.

Då du behöver hjälp i samband med urinläckage (inkontinens), katetrisering m.m. stöder, undervisar och informerar uroterapeuten dig. Uroterapeuten hjälper också till att hitta passande hjälpmedel just för dig för att underlätta din vardag.

För att komma till uroterapeutens mottagning behöver du en rekommendation av en vårdare eller läkare. Därefter ger uroterapeuten en tid och kallar dig per brev eller telefon.

Du kan kontakta uroterapeuten på telefontiden torsdagar kl. 8 - 9, tfn (06) 786 1825.

Avgifter

För dina besök hos uroterapeuten fakturerar vi en poliklinikavgift.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020