Utlandsvaccinationer

Coronavirus

Då du planerar en resa utomlands och behöver reda ut ett eventuellt vaccinationsbehov ska du i god tid före din resa kontakta Malmska hvc-mottagning eller Nykarleby välfärdscentral.

Vi bokar en telefontid till vaccinationsskötaren, som kontaktar dig per telefon och bedömer behovet av vaccinering/medicinering inför utlandsresan.

Vaccinationsskötaren bokar vid behov en tid till läkare.

Avgifter

För dina läkarbesök och besök hos vaccinationsskötaren fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa. Vaccinerna får du på recept och du köper dem själv från ett apotek.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 28.09.2021