Vårdplanerare

Coronavirus

Vårdplaneraren planerar alla åtgärder inom våra specialiteter, d.v.s. kirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar, öronsjukdomar och inremedicin.

Då läkaren tagit ställning till åtgärden placerar vi dig i en kö. Då vi har fastställt datum för ditt ingrepp skickar respektive enhet ett kallelsebrev till dig. Det innehåller bl.a. information om eventuella förundersökningar och kontakttillfällen inför åtgärden.

Då du vill annullera, diskutera din åtgärdstid eller få information om kösituationen kan du kontakta vårdplaneraren på telefontiden, måndag, onsdag eller torsdag kl. 9 - 10, tfn (06) 786 2104.

För dina kontakter till vårdplaneraren fakturerar vi ingen vårdavgift.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020