Då hälsan sviktar

Coronavirus

Ersättning vid sjukdom

Att vara sjuk kan vara ekonomiskt betungande. FPA kan bevilja ersättning för resor och mediciner. Du kan också ha rätt till sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, invalidpension eller specialvårdspenning.

Med hälso- och sjukvårdens socialarbetare kan du diskutera olika möjligheter och ekonomiska stöd som kan bli aktuella för dig. Hälso- och sjukvården har ett avgiftstak.

I sista hand finns det möjlighet till utkomststöd.

Rehabilitering

Om ditt hälsotillstånd gör att du har svårt att klara dig i arbetslivet kan yrkesinriktad rehabilitering vara ett alternativ (arbetsprövning, -träning, omskolning, näringsstöd).

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering via ditt arbetspensionsbolag eller FPA. Du kan också ha möjlighet att delta i olika rehabiliterings- eller anpassningskurser via FPA eller olika patientorganisationer.

Du kan också få rehabilitering i form av olika terapier.

Handikappförmåner

Om du har nedsatt funktionsförmåga kan du ha rätt till handikappbidrag, vårdbidrag eller krävande medicinsk rehabilitering från FPA.

Via social- och hälsovårdsverkets handikappomsorg kan du ansöka om olika handikappförmåner.

Stöd i hemmet

Om du behöver utomstående hjälp för att klara dig i hemmet kan du ha möjlighet att få hemvård via social- och hälsovårdsverkets äldreomsorg eller handikappomsorg.

Länkar

Broschyr

Avgifter

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Har du frågor, ta kontakt!

  • Kontakta i första hand socialarbetaren på den enhet där du får vård
Senast uppdaterad 31.08.2021