Familjevåld

Våld i nära relationer eller parförhållandet

Det är vanligt att familjer grälar. Problematisk blir situationen om grälen leder till våld. Gräl är en naturlig del av familjelivet, våld är det inte.

Våld i nära relationer och inom familjen borde ses särskilt ur barnens synvinkel. Våld eller rädsla för våld är inte en del av en trygg barndom. Barnen ska inte behöva bli vittne till eller offer för våld i hemmet. Även om barnen inte utsätts för våld kan de lätt känna skuld till exempel om föräldrarna misshandlar varandra.

Vad är våld i nära relationer och i familjen?

Både män och kvinnor kan göra sig skyldiga till våld i nära relationer och inom familjen. Barn kan också vara våldsamma mot sina föräldrar eller mot varandra. Det är fråga om familjevåld också när vuxna barn som inte längre bor i barndomshemmet beter sig våldsamt mot sina ålderstigna föräldrar.

Våld kan förekomma också mellan ex-makar eller andra som inte längre är tillsammans. Våldet i nära relationer skiljer sig från familjevåld på så sätt att gärningsmannen och offret inte hör till samma familj.

Våld i nära relation och inom familjen kan se ut på många olika sätt. Nedan några exempel:

Fysiskt våld
att orsaka skada på någons kropp, kan vara t.ex. hot om våld, slag, luggning, klatschar, sparkar, knuffar, stryptag, användning av egg- och skjutvapen.
Psykiskt våld
underkuvande, skrämsel, nedvärdering, förödmjukande, användning av öknamn, odugligförklaring, isolering, kontroll och begränsning av det sociala livet.
Andligt våld
innebär att tvinga eller övertala en annan person till att tala eller handla mot sin egen övertygelse, alternativt att hindra personen från att tala och handla enligt sin egen övertygelse.
Sexuellt våld och utnyttjande
våldtäkt, tvingande till samlag eller till sexuellt umgänge av något slag.
Ekonomiskt våld
tillgripande av den andras pengar, kontroll över användningen av pengar, utpressning och tagande av den andras pengar för eget bruk.
Försummelse av vård och omsorg
hårdhänthet, försummelse av grundläggande behov (exempelvis föda, värme och trygghet).
”Hedersvåld”
våld inom familjen eller släkten för att försvara familjens eller släktens heder, varvid de mänskliga rättigheterna kränks.

Att förebygga och ingripa mot våld

Att förebygga våld i nära relationer och inom familjen är något som angår alla. De som är yrkesutbildade inom hälso- och sjukvård och socialt arbete ska främja hälsa och välfärd och trygga alla familjemedlemmars säkerhet i det egna hemmet och i livet. Myndigheterna är skyldiga att ingripa, om de får kännedom om att våld förekommer. Det ska t.ex. alltid göras en barnskyddsanmälan om misshandel av barn.

Om du misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld, kan du kontakta myndigheterna och uttrycka din oro för situationen i en familj.

Om du själv blir utsatt för våld, sök då hjälp i tid. Uppmärksamma situationen redan om du är rädd för att du själv eller någon närstående kan bli våldsam. Ta saken till tals i familjen och föreslå att ni tillsammans söker hjälp.

Var få hjälp?

Du kan söka hjälp och råd vid hälso- och sjukvården, socialbyrå, familjerådgivningsbyrå.

Vid akuta situationer kontaktas nödcentralen 112.

Avgifter

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Handbok

Broschyr

Mera information

 

Senast uppdaterad 03.11.2020