Socialt arbete

Vuxensocialarbete är stängt under tiden 29.6 - 2.8.2020
Personal finns på plats för mottagning av akuta ärenden

 

Coronavirus

Socialt arbete stöder klienterna i att klara av svårigheter i livet. Det kan gälla frågor som har att göra med livskompetens och ekonomiska svårigheter.

Målet med det sociala stödet är att upprätthålla och främja individers och familjers trygghet och förmåga att klara sig på egen hand.

Socialarbetarna och socialhandledarna ger också råd när klienterna ansöker om olika sociala tjänster och förmåner.

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete är långsiktigt socialarbete, som grundar sig på en plan som klienten och socialarbetaren gör tillsammans.

Socialarbetarna hjälper med sysselsättning, livshantering, utkomst och oväntade krissituationer. Från och med 1.1.2017 överförs det grundläggande utkomststödet till FPA.

Socialarbetarna har telefontid dagligen kl. 10 - 11.

Hälso- och sjukvård

Socialarbetaren ger info eller råd kring sociala förmåner, social service, vård och rehabilitering.

Kontaka socialarbetarna då du funderar på olika utmaningar som uppstår när sjukdom drabbar dig eller dina närstående.

Avgifter

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Blanketter

Broschyr

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.06.2020