Socialt arbete

Coronavirus

Socialt arbete stöder klienterna i att klara av svårigheter i livet. Det kan gälla frågor som har att göra med livskompetens och ekonomiska svårigheter.

Målet med det sociala stödet är att upprätthålla och främja individers och familjers trygghet och förmåga att klara sig på egen hand.

Socialarbetarna och socialhandledarna ger också råd när klienterna ansöker om olika sociala tjänster och förmåner.

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete är långsiktigt socialarbete, som grundar sig på en plan som klienten och socialarbetaren gör tillsammans.

Socialarbetarna hjälper med sysselsättning, livshantering, utkomst och oväntade krissituationer. Från och med 1.1.2017 överförs det grundläggande utkomststödet till FPA.

Hälso- och sjukvård

Socialarbetaren ger info eller råd kring sociala förmåner, social service, vård och rehabilitering.

Kontaka socialarbetarna då du funderar på olika utmaningar som uppstår när sjukdom drabbar dig eller dina närstående.

Infolucka

Socialcentralens infolucka på Strengbergsgatan 1D är öppen måndag - fredag kl. 9-12. Telefontid måndag - fredag kl. 10-11. 

Avgifter

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Blankett Orosanmälan

Broschyr

Läs mera

Senast uppdaterad 31.03.2021