Ergoterapi

Coronavirus

Ergoterapi är en rehabiliteringsform för dig som p.g.a. sjukdom, handikapp eller andra orsaker har svårt att självständigt klara av det vardagliga livet. Tillsammans med ergoterapeuten får du träna dagliga aktiviteter: personlig vård, aktiviteter i och utanför hemmet, socialt deltagande, fritidsaktiviteter samt arbetsförmåga.

Ergoterapin hör till Rehabiliteringens serviceenhet.

Till ergoterapin kommer du med remiss av läkare eller hälsovårdare.

Ergoterapeuten bedömer, förbättrar och stöder upprätthållande av din aktivitets-, funktions- och arbetsförmåga. I bedömningen använder vi standardiserade bedömningsinstrument, observation och intervju. Ergoterapeuten gör hembesök för att bedöma behovet av bostadsanpassning och hjälpmedel i hemmet.

Ergoterapeuten kartlägger hjälpmedelsbehovet. Till hjälpmedel hör också olika former av handskenor (ortoser). Ergoterapeuten provar ut och tillverkar dem vid behov.

Ergoterapi är ett samarbete mellan terapeut och dig som klient, men också med anhöriga vid behov och övrig personal i rehabiliteringsteamet. Vi utgår från dina egna önskemål och resurser. Vi vill att du med egna val och din egen aktivitet påverkar ditt välbefinnande, din hälsa och din framtid.

Tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga gör vi gör upp en målsättning. Därefter väljer vi ändamålsenliga aktiviteter till terapin. Ergoterapi kan du sen få individuellt eller i grupp på avdelningar, på polikliniker eller som hemrehabilitering.

Avgifter

Vi fakturerar en avgift för dina ergoterapibesök.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020