Fysioterapi

Coronavirus

Fysioterapi innebär undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra problem som uppstått i rörelse- och stödjeorganen (muskler, leder, skelett och nerver).

Fysioterapin hör till Rehabiliteringens serviceenhet.

Fysioterapeuten handleder och ger rådgivning, terapeutisk träning och behandling samt bedömer hjälpmedelsbehovet.

Fysioterapeuten planerar, stöder självständig träning och strävar till att öka dina förutsättningar att klara dig i hemmet. Träningens målsättning kan också vara att upprätthålla arbetsförmågan. Vi strävar också efter att förebygga försvagad rörelse- och funktionsförmåga och olycksfall samt att återställa funktionsförmågan till bästa möjliga nivå.

Behandlingen baserar sig på dina egna målsättningar och är ett samarbete mellan terapeut och dig som klient. Vid behov kan samarbete med övriga yrkesgrupper eller med ett rehabiliteringsteam vara aktuellt.

Fysioterapin förverkligas på avdelningar, som polikliniska besök enskilt eller i grupp. Terapin kan vi också utföra i hemmet som hemrehabilitering.

Till fysioterapin kommer du med remiss av läkare eller via kontakt till telefonrådgivningen. På läkarremiss från hvc-mottagningarna kan vi ge högst 5 individuella terapibesök. Du sätts i en kö och vi kontaktar dig då det är din tur.

 

Direktmottagning - besök utan läkarremiss 

Avgifter

Vi fakturerar en avgift för dina fysioterapibesök.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 27.08.2021