Hjälpmedelsutlåning

Coronavirus

Ingång B se dokumentet: karta

När din funktionsförmåga är nedsatt och du har svårt att klara dig på egen hand hjälper vi dig att prova ut hjälpmedel som passar dig. Utlåning av hjälpmedel sker på medicinska grunder och är avgiftsfri enligt förordningen om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering 1363/2011.

För att få låna hjälpmedel förutsätter vi att du har nedsatt funktionsförmåga och svårt att klara dig på grund av en medicinskt konstaterad sjukdom, skada eller försenad utveckling. Hjälpmedlet ska också främja din rehabilitering.

Syftet med hjälpmedlet är att främja din rehabilitering, att stöda och upprätthålla din funktionsförmåga i det dagliga livet samt att förhindra att funktionsförmågan försämras.

Hjälpmedelsutlåningen i Jakobstad finns vid Malmska mellan byggnad A och B, ingång B.

Tidsbeställning

Boka tid och hjälpmedelsbesök för

  • utprovning och utlåning av hjälpmedel
  • service och reparation av utlånade hjälpmedel
  • hembesök för kartläggning av hjälpmedelsbehov
  • infobesök till åldringshem, hemservice mm.
  • betalningsförbindelser för ortoser (t.ex. skoinlägg), proteser, peruker m.m. på medicinska grunder

Avgifter

Tjänsten är avgiftsfri.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 03.11.2020