Medicinsk rehabilitering

Coronavirus

Medicinsk rehabilitering kan vi bevilja då rehabiliteringsbehovet är långvarigt enligt förordningen om medicinsk rehabilitering 1015/1991.

Medicinsk rehabilitering beviljar vi för att upprätthålla och förbättra din funktionsförmåga. Medicinsk rehabilitering ges av social- och hälsovårdsverkets egna terapeuter eller som servicesedel.

En servicesedel betyder att du som klient får en ”betalningssedel”, som motsvarar ett bestämt värde. Dina inkomster påverkar inte sedelns värde. Med servicesedeln betalar du den privata serviceproducent, som du valt från nättjänsten Palse.fi (förteckning nedan). Om kostnaden för terapin överstiger sedelns värde betalar du som klient mellanskillnaden till serviceproducenten. Med servicesedel beviljar vi fysio-, ergo- och talterapi samt musik- och ridterapi.

För att få medicinsk rehabilitering behöver du en rekommendation av social- och hälsovårdsverkets läkare. Våra terapeuter bedömer rehabiliteringsbehovet. Rekommendationer behandlas i arbetsgruppen för medicinsk rehabilitering enligt överenskomna kriterier. Vid beviljandet skrivs en servicesedel för den aktuella terapin. Förnyandet av beslut om servicesedel förutsätter att du som klient har en rehabiliteringsplan som är i kraft.

Servicesedel till terapier beviljar vi endast på medicinska grunder och enbart till terapeuter som är anslutna till nätjänsten Palse.fi och godkända under Social- och hälsovårdsverket. Det är alltid fråga om individuell prövning.

Klienten  har möjlighet att neka servicesedel. I sådana fall ordnas rehabiliteringen på annat sätt. 

Mera information för serviceproducenterna.

Sök godkända serviceproducenter

Avgifter

Barn och unga 0-18 år: Servicesedeln täcker hela kostnaden för terapier för barn och unga.

Vuxna: Servicesedeln för en viss terapi har ett bestämt värde. Klientens inkomster påverkar inte sedelns värde. Om kostnaden för terapin överstiger sedelns värde betalar klienten mellanskillnaden till serviceproducenten.

Självrisken räknas inte till avgiftstaket för hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad 17.09.2020