Näringsterapi

Coronavirus

Vad är näringsterapi?

Näringsterapeuten är en legitimerad, yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som handleder klienter i närings- och kostfrågor. Näringsterapeuten kan vara till hjälp bl.a. i följande fall: fetma, övervikt, undernäring, magbesvär, celiaki och näringsproblem i anslutning till olika sjukdomar. Näringsterapeuten ger råd åt klienter i olika ålder, allt från barn till äldre personer.

Hur får man tid till näringsterapeuten?

Man kommer till näringsterapeutens mottagning med läkarremiss. Efter att klienten fått sin remiss, får han eller hon tid till näringsterapeuten inom 1 - 3 månader, beroende på hur brådskande ärendet är och på kösituationen. Mottagningstiden sänds till hemadressen med posten.

Vad gör man om den reserverade tiden inte passar?

Om du inte kan komma till mottagningen på utsatt tid, ska du meddela om det här i så god tid som möjligt genom att ringa eller sända textmeddelande till det telefonnummer som finns i kallelsen.

Telefontider

Måndag och fredag kl. 8 - 9 (Om vi inte kan svara i telefon, strävar vi till att ringa upp de personer som ringt under telefontiden).

Avgifter

Förebyggande besök hos näringsterapeuten är avgiftsfria för klienten och för barn under 18 år. Då näringsterapi ges som sjukvård fakturerar vi en avgift.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020