Talterapi

Talterapeuten undersöker och bedömer språk, tal, kommunikation, röst, ätande, sväljning samt munmotorik. Talterapeuten bedömer också behovet att ta i bruk alternativa kommunikationsmetoder då tal inte fungerar.

För att komma till talterapeutens mottagning behöver du en remiss av läkare. För barn kan remissen också ges av barnrådgivningen eller skolhälsovården.

Du kallas till mottagningen via telefonsamtal eller kallelsebrev då det är din tur. Ifall du vårdas på avdelning får du träffa talterapeuten i anknytning till din avdelningsvistelse. Meddela ändringar/avbokningar till terapeuten.

Din talterapi får du vanligen individuellt, men vi kan också ge terapi i smågrupper. En viktig del av talterapin är handledning av dina anhöriga och personer i din näromgivning.

Inom talterapi vill vi förbättra din funktions- och kommunikativa förmåga i ditt dagliga liv, både i hemmet och i arbetslivet.

Avgifter

Vi fakturerar en avgift för dina talterapibesök.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020