Palvelusetelit

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä annetun lain (569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla sosiaali- ja terveysvirasto järjestää palveluja asukkaille. Sen lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa palveluja itse.

Palvelusetelillä voit itse valita palveluntuottajan, jonka sosiaali- ja terveysvirasto on hyväksynyt määriteltyjen laatukriteereiden mukaisesti.

Kunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen vain niistä palveluista, joita viranhaltija on päättänyt myöntää asiakkaalle. Asiakas maksaa palveluntuottajalle palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon mahdollisen erotuksen (=omavastuuosuus).

Asiakkaana sinulla on oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Siinä tapauksessa kunnan on järjestettävä palvelut muulla tavalla. Asiakkaana et voi myöskään ehdottomasti vaatia palveluseteliä.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

Lisätietoa palveluseteleistä iäkkäille ja vammaisille löydät oikean reunan valikosta. Sieltä löytyy myös tietoa palveluntuottajille siitä milloin, miten ja minkälaiset palvelut ilmoitetaan sosiaali- ja terveysvirastolle. 

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 17.06.2020