Arvoperustamme

Visio

Visionamme on terveellisen elinympäristön turvaaminen yhteistoimintakuntiemme asukkaille. Toimenpiteemme suunnataan niille osa-alueille, joilla tarve on suurin. Työllemme tunnusomaista on sitoutuneisuus ja laadukkuus sekä jatkuva pyrkimys parempaan.

Arvoperustamme

1. Sitoutuneisuus

Olemme sitoutuneita työhömme. Tämä merkitsee sitä, että jokainen on työssään omatoiminen ja ottaa itse vastuun omista tehtävistään ja työnsä laadusta. Lisäksi sitoutuneisuus merkitsee sitä, että osoitamme kiinnostusta sekä asiakkaitamme että toisiamme kohtaan ja kuuntelemme herkällä korvalla.

2. Laatu

Teemme työtämme laadukkaasti ja eettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme harkitsevaisia ja suoritamme työtehtävämme mieluummin tarkasti ja huolellisesti kuin nopeasti ja hätiköiden.

Luomme järjestelmiä ja laadimme kirjallisia ohjeita työn suorittamista varten. Tämä auttaa kohtelemaan asiakkaita ja työtovereita tasavertaisesti. Järjestelmällisellä ja yhtenäisellä työskentelytavalla luomme myös uskottavuutta ja luottamusta asiakkaisiimme ja työtovereihimme.
Kohtelemme kaikkia asiakkaita ja toisiamme asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

3. Parannukset

Suhtaudumme myönteisesti työmme kehittämiseen, joka johtaa parannuksiin. Tämä merkitsee sitä, että olemme avoimia asiakkaiden, kuntalaisten ja toistemme antamalle palautteelle.

Pidämme työmme kehittämistä luonnollisena osana työtehtäviämme. Parannamme itse omaa ammattitaitoamme hankkimalla aktiivisesti tarvittavaa tietoa ja osallistumalla täydennyskoulutuspäiviin.

Viimeksi muokattu 18.12.2020