Elintarvikkeet

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja suojata kuluttajia elintarvikkeista johtuvilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.
 
Terveystarkastajat tekevät elintarvikehuoneistojen tarkastuksia ja ottavat näytteitä ehkäisevässä tarkoituksessa. Työskentelemme riskiperusteisesti kuluttajan parasta ajatellen. Tämä merkitsee sitä, että jotkut huoneistot tarkastetaan useammin, kun taas vähäisen kuluttajariskin paikoissa käydään harvemmin.
 
Valvontatulokset julkistetaan Oiva-järjestelmän kautta.  
 
Asukkaana voit ottaa yhteyden seuraavissa asioissa
 
• lisätiedot elintarvikevalvonnasta
• valitukset elintarvikkeista tai elintarvikealan toiminnasta
• ruokamyrkytysepäily

Lisätietoa

 

 

Viimeksi muokattu 18.12.2020