Elintarvikehuoneisto

Elintarvikkeiden käsittely tai myynti elintarvikehuoneistossa edellyttää esim. ravintola- tai kahvilatoimintaa koskevan ilmoituksen tekemistä asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Eräissä tapauksissa myös alkutuottajien tulee ilmoittaa toiminnastaan, esim. toimitettaessa  > 10 000 kg porkkanoita vuodessa kuluttajalle tai myytäessä yli 2 500 kg pastöroimatonta maitoa maitotilalta. Eräissä tapauksissa ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tehdä meille, vaan jollekin muulle viranomaiselle, esim. valmistettaessa yli 2,8 %:n alkoholijuomia ilmoitus osoitetaan pelkästään Valviralle.
 
Toimijan tulee ottaa yhteys elintarvikevalvontaan seuraavissa asioissa: 

  • elintarvikehuoneiston toiminnan perustaminen tai lakkauttaminen
  • suunniteltaessa suuria peruskorjauksia tai muutoksia elintarvikehuoneistoon
  • elintarvikehuoneiston haltijan vaihtuessa
  • ilmoitus ammattimaisesta myynnistä liikkuvista myyntipisteistä
  • omavalvontaa koskevat kysymykset

Toimijan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Jos toiminta lakkautetaan tai toimija vaihtuu, on terveysvalvonnalle ilmoitettava asiasta lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.
Lihaa tai kalaa käsittelevän laitoksen perustamista varten elintarvikeyrittäjän tulee hakea hyväksymistä erillisellä hakumenettelyllä. 

Toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja
lopettamisesta voit myös käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa.

•  ilppa

Lisää tietoa ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköisestä ilmoituspalvelusta: 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa--ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Elintarvikehuoneistoja koskevat vaatimukset

Elintarvikehuoneistojen tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotka mm. mahdollistavat hyvän elintarvikehygienian. Vaatimukset sisältyvät EU-asetuksen 852/2004 (EY) liitteeseen 2 ja elin-tarvikehuoneistoasetukseen (1367/2011). Lisäksi olemme laatineet oman yhteenvedon elintarvikehuoneistoille asetettavista vaatimuksista.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 15.01.2021