Maksut, ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollossa on laadittu terveysvalvonnan maksutaksa, joka tuli voimaan 1.1.2018. Maksutaksa perustuu työsuoritteen tuntikustannukseen (50 €/t). Eri lakien perusteella tehtäville tarkastuksille on myös laadittu maksutaulukot. Tarkastus- ja näytteenottomaksut eivät kuitenkaan kata todellisia kustannuksia.

Maksutaksa:

Kunnallisista maksuista säädetään seuraavissa ympäristöterveydenhuollon laeissa:

  • Elintarvikelaki (23/2006) 71 § 
  • Terveydensuojelulaki (763/1994) 50 § 
  • Tupakkalaki (549/2016) 91 § 
  • Säteilylaki (592/1991) 69 §
Viimeksi muokattu 20.01.2020