Maksut, ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollossa on laadittu terveysvalvonnan maksutaksa. Maksutaksa perustuu työsuoritteen tuntikustannukseen. Eri lakien perusteella tehtäville tarkastuksille on myös laadittu maksutaulukot. Tarkastus- ja näytteenottomaksut eivät kuitenkaan kata todellisia kustannuksia.

Maksutaksa 2021

Kunnallisista maksuista säädetään seuraavissa ympäristöterveydenhuollon laeissa:

  • Elintarvikelaki (297/2021) 73 § 
  • Terveydensuojelulaki (763/1994) 50 § 
  • Tupakkalaki (549/2016) 91 § 
  • Säteilylaki (592/1991) 69 §
Viimeksi muokattu 18.01.2022