Sisäilmasto

Terveyteesi ja kotisi sisäilmaympäristöön vaikuttavat useat eri tekijät, esimerkiksi ilmanlaatu. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon ja muiden sisätilojen sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun, ilmanvaihdon ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Asun-nossa ja muus¬sa oleskelutilassa ei saa olla myöskään eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
 
Tarkastuksen aikana terveystarkastaja voi suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä sisäilmasta tai suoraan materiaaleista ja pinnoilta. Terveystarkastaja päättää, minkä tyyppiset mittaukset ja näytteenotot ovat tarpeen. Mittaukset voivat olla mm. sisäilman mikrobinäytteitä, materiaalinäytteitä ja pintanäytteitä sekä sisäilman formaldehydi- ja hiilidioksidipitoisuuden, hajun, orgaanisten yhdisteiden (VOC) tai kuitujen määritystä.   

Lisätietoa

 

Viimeksi muokattu 18.12.2020