Terveydensuojelu

Terveydensuojelua ohjataan terveydensuojelulain avulla. Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lisäksi sen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavan sairauden ja terveyshäiriön lisäksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.
 
Elinympäristössä terveyteen vaikuttavat mm. melu, ilmansaasteet, radon, haitalliset kemialliset aineet, mikrobit, virukset, lämpötilaolosuhteet, haju, savu ja UV-säteilylle altistuminen.  Nämä ympäristöstä peräisin olevat altisteet voivat vaikuttaa terveyteen ilman, ihon, elintarvikkeiden, talousveden, uimaveden tai jonkin muu tekijän välityksellä.

Lisätietoa

 

Viimeksi muokattu 23.12.2020