Julkiset tilat

Julkisille tiloille asetetaan enemmän vaatimuksia kuin yksityisasunnoille. Julkisia tiloja ovat suurten ihmismäärien käytettävissä olevat tilat, esim. koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, hotellit, retkeilymajat, liikuntapaikat ja uimalat.

Terveysvalvonta valvoo näitä tiloja ja vastaa niiden sisäilman ja hygienianäkökohtien säännöllisestä tarkastamisesta.

Toimijan tulee tehdä terveysvalvonnalle ilmoitus ennen julkisten tilojen käyttöönottoa. Ilmoitus toimitetaan vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituslomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Terveydensuojelulain olennainen muutos 2017

1.1.2017 lähtien terveydensuojelulaki on muutettu ja ilmoitusvelvollisuus on poistettu seuraavista liiketoiminnoista:

 • kampaamot (paitsi niitä, jotka tekevät ihonhoitoja, ripsien ja kulmien värjäystä jne. katso alempaa)
 • kokoontumistilat (paitsi lasten ja nuorten käyttämiä tiloja)
 • hautausmaat
 • asuinalueilla sijaitsevat työtilat
 • eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella

Terveydensuojelulain muutos merkitsee myös terveydenviranomaisille helpotus ilmoitusten käsittelyssä, koska liiketilaa ei tarvitse tarkastaa ennen käyttöönottoa ja päätös tilan hyväksymisestä korvataan käsittelytodistuksella. Laissa painotetaan myös toimijan velvollisuutta käyttää omavalvontaa siten, että toiminnan hygieeniset riskit pysyvät hallinnassa.

Millaisia tiloja ilmoitusvelvollisuus koskee?

 • majoitustila, johon viitataan majoitus- ja ravitsemistoimintalaissa (308/2006)
 • julkinen kuntosali tai vastaava, sauna, uimala, uimahalli, kylpylä ja uimaranta
 • päiväkoti tai kerho, oppilaitos tai opetuspaikka esikouluopetusta varten, perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakouluopetus
 • toimintayksikkö joka antaa sosiaalihuollon kautta jatkuvaa hoitoa sekä pakolaisleiri
 • solariumit, tatuointi- tai kauneushoitola tai muu tila jossa tehdään ihohoitoja
 • parturi-kampaamojen yhteydessä toimivat erilaiset kauneudenhoidot, esim. meikkaukset, ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu
 • tila tai laitos tai liiketoiminnan aloittaminen joka voi aiheuttaa terveyshaittoja kävijämäärän tai yrityksen luonne huomioon ottaen

Lisätietoja toiminnoista jotka kuuluvat ilmoitusvelvollisiin löytyy Valviran ohjeista.

Toimija, ota yhteys terveysvalvontaan

Toimijan on otettava yhteys terveysvalvontaan, kun

 • huoneistoa muutetaan oleellisesti
 • suunnitellaan toiminnan aloittamista edellä mainituissa tiloissa
 • toimija vaihtuu

Toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja
lopettamisesta voit myös käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa.

•  ilppa

Lisää tietoa ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköisestä ilmoituspalvelusta: 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa--ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Myös asukkaat voivat ottaa yhteyttä terveysvalvontaan

Asukkaana voit ottaa yhteyden, kun

 • epäilet, että lain vaatimat vaatimukset eivät täyty
 • sairastut julkisessa tilassa oleskelun jälkeen

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 29.06.2021