Syanobakteerit (sinilevät)

Syanobakteerien (sinilevän) määrä lisääntyy yleensä loppukesästä. Lämmin, seisova ja ravinteikas vesi edistää levän kasvua. Pienet levämäärät näyttävät siitepölyhiukkasilta ja ovat keltaisia tai vihreitä.  Suuret levämäärät värjäävät veden vihreäksi ja muodostavat paksuja leväkasautumia, niin sanottuja leväkukintoja. Syanobakteerien määrää on vaikea ennustaa ja valvoa, koska levät liikkuvat tuulen ja merivirtausten mukana. Määrä voi vaihdella päivittäin ja jopa tunneittain.

Suuri osa syanobakteereista tuottaa myrkkyjä, minkä vuoksi uimista on syytä välttää syanobakteerien esiintymisalueilla. Ihmisten herkkyys syanobakteerien aiheuttamille oireille vaihtelee suuresti. Yleisiä oireita ovat ihottuma, vatsa- ja suolisto-oireet, pahoinvointi, päänsärky ja silmäoireet.  

Syanobakteerit (sinilevä) on helppo tunnistaa vesilasi- ja keppitestin avulla

Vesilasitesti:

 • Ota levää sisältävää vettä läpinäkyvään astiaan.
 • Anna veden seistä hetken lasissa.
 • Jos levä nousee pintaan, on vedessä oletettavasti syanobakteereja. Syanobakteerien soluissa on kaasukuplia, jotka lisäävät levän pinta-alaa ja saavat sen kellumaan.

Keppitesti:

 • Levämassaa voi kokeilla tikun avulla.
 • Jos se hajoaa hippusina veteen, on kyseessä todennäköisesti syanobakteerit.
 • Jos levä taas jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin syanobakteerit.

Runsaisiin syanobakteeriesiintymiin (sinileväesiintymiin)tulee suhtautua varauksella

 • Älä ui runsaasti syanobakteereja sisältävässä vedessä.
 • Älä päästä lapsia ja kotieläimiä rantaan, jos vedessä on runsaasti syanobakteereja.
 • Älä niele leväpitoista vettä.
 • Älä käytä leväpitoista vettä löyly- tai pesuvetenä.
 • Älä käytä leväpitoista vettä juoma- ja kasteluvetenä tai ruoanvalmistuksessa (myrkyt eivät häviä vettä keitettäessä).

Ilmoita levähavainnoistasi

Järvi- ja merialueiden levähavaintoja voi tallentaa Järvi-meriwikiin www-sivuille, jossa havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 17.02.2021