Uimavesiprofiilit

Terveystarkastajat ovat laatineet ns. uimavesiprofiilit viidelle suuriksi yleisiksi uimarannoiksi luokiteltavalle uimarannalle. Uimavesiprofiili on 10 - 20 sivun asiakirja, jossa kuvataan uimarannan ja uimaveden ominaisuuksia ja riskejä. Uimavesiprofiilien laatimisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 177/2008. Uimavesiprofiili on laadittu yhteistyössä kuntien teknisten osastojen, ympäristönsuojeluviranomaisen sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa.

Seuraavat rannat kuuluvat asetuksen 177/2008 soveltamisalueen piiriin:

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 23.12.2020