Valvontasuunnitelma


Vuosiksi 2015-2019 on laadittuna lakisääteinen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain, koska kohteiden määrä muuttuu ja painopistealueet täsmentyvät. Suunnitteluista tarkastuksista peritään maksu hyväksytyn taksan mukaan.

Valvontajaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelman 20.12.2018, § 23.

Valvontasuunnitelma käsittää yleisen osan sekä 3 liitettä. Liitteet ovat seuraavat: 

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma, päivitys 2019 sekä liitteet.
 
Valvontajaosto on hyväksynyt vuoden 2019 valvontasuunnitelman 20.12.2018, § 24.

Valvontasuunnitelma arvioidaan vuosittain. 

(Vuoden 2018 arviointi on käännettävänä suomeksi)

Viimeksi muokattu 13.05.2019